Sikkerhet til sjøs

  For fiskefartøy og skip i næring finnes det en rekke pålegg om sikkerhetsutstyr om bord. I denne artikkelen tar vi for oss en del av produktene og hvordan de kan bidra til å redde liv.

  Video over: Denne lille filmsnutten om havariet til fiskefartøyet “Kim Roger” illustrerer viktigheten av kommunikasjonsutstyr til havs.

  VHF

  Maritim VHF-radio er kanskje det viktigste hjelpemiddelet dersom en nødsituasjon skulle oppstå på sjøen. Det gjelder ikke bare dersom du selv skulle få problemer, men også for at du skal kunne hjelpe andre. Forkortelsen VHF står for very high frequency eller veldig høy frekvens og henspiller på frekvensbåndet (30 til 300 MHz) til den elektromagnetiske strålingen som dette kommunikasjonsutstyret benytter seg av til toveis talekommunikasjon.

  JRC JHS-800S

  JRC JHS-800s – klasse A for yrkesbåt

  Radiosignalene til en VHF har litt forenklet en rekkevidde omtrent like langt som øyet kan se, og dette frekvensområdet er særlig godt egnet i Norge siden radiosignalene blir reflektert av fjell slik som lys av et speil. Radiobølgene kan også “krumme seg rundt” en skarp fjellkam, og en radiosender på en fjelltopp kan derfor ha dekning ned i et dalområde selv om dette er utenfor synsvidde.

  Systemet gir mulighet for forbindelse med kystradiostasjonene og mulighet for å få satt opp telefonsamtaler til hele verden. Det er mulig å kalle opp skip og båter i nærheten og der er egne kanaler for oppkall til havnemyndigheter. I Norge er det avsatt egne lystbåtkanaler og fiskerikanaler. Det benyttes frekvensmodulasjon og vertikal polarisering. Med moderne utstyr kan samtalene settes opp automatisk.

  Nyere VHF-radioer er utstyrt med det som kalles DSC (digital selective calling) som innebærer at du kun trykker inn én nødknapp (distress) så vil en forhåndsprogrammert nødmelding sendes til kystradio og til alle farkoster i området. Når VHF er tilkoblet GPS sendes det også ut informasjon om din posisjon. Det finnes stasjonære VHF for fast montering om bord og bærbare VHF med batteridrift og innebygd antenne til å ta med seg på farten. Videre kan også VHF-radioer deles inn i klasser.

  AIS: em-trak B921 klasse B sender/mottaker

  AIS: em-trak B921 klasse B sender/mottaker

  AIS

  Bokstavene står for automatisk identifikasjons system og beskriver en teknisk innretning om bord som fortløpende mottar posisjonen til andre fartøy i nærheten med samme utstyr. I dag har de fleste AIS også sender som rapporterer din GPS-posisjon til omkringliggende fartøy. I tillegg finnes det radiostasjoner langs hele kysten og i verden for øvrig som videreformidler posisjonsdata til tjenester som Marine Traffic dog med en forsinkelse som gjør slike løsninger til uegnet å navigere etter.

  Alle næringsfartøy og stadig flere fritidsbåter har AIS med både sender og mottaker, og tilkoblet kartplottere om bord øker slikt utstyr sikkerheten ved å skape oversikt i trafikkbildet uavhengig av sikt og legge til rette for tryggere navigasjon. En trygg investering i din båt vil være em-trak B921 om du ønsker en rimelig og robust klasse B AIS.

  Vi fatter oss i korthet her da vi tidligere har laget en egen artikkel om AIS og i tillegg en tabell som viser forskjellene mellom de forskjellige klassene AIS du kan kjøpe.

  Nødpeilesendere (EPIRB)

  EPIRB står for Emergency Position Indicating Radio Beacon, og dersom denne utløses i en nødsituasjon sender denne nødpeilesenderen ut en alarm via satelitt med din identitet (fartøyets MMSI-nummer) og din posisjon (hvis utstyrt med GNSS) til Hovedredningssentralen (HRS). HRS vil slå opp i Telenor kystradio sitt system og finne data registrert på fartøyet som sendte alarmen, og umiddelbart initiere en redningsoperasjon (SAR). EPIRB er påbudt i en rekke yrkesfartøy og er også et livsviktig utstyr for fritidsbåt på langtur – f.eks seilere som krysser åpne hav.

  Nyere EPIRB fra McMurdo som distribueres av oss i ProNav har også innebygd AIS for varsling til nærliggende båter og skip, samt kraftig strobelys og mulighet for krysspeiles over egne flyfrekvenser. Se videoen under for mer informasjon.

  SART

  Radartransponder er en del av nødradioutstyret i GMDSS systemet for maritime fartøy. SART (Search And Rescue Radar Transponder) gjør det lettere å se mindre objekter i sjøen som gjerne er for små til å gi ett godt ekko på Radar bildet. Flåter eller andre Redningsfarkoster ligger lavt i vannet.

  En SART aktiveres når den blir truffet av radarbølger fra en 3cm ( x-bånd – 9 GHz) radar, og svarer da med et signal som vises som 12 blip på radarskjermen. Dette hjelper fartøy å finne deg ved å tegne en stiplet linje på radaren som vil vokse til fullstendige sirkler når en nærmere seg og kommer frem til transponderen. Den stiplet linjen vil gjøre det mulig å peile retningen til transponderen.

  Hvis man tenker seg at redningsskipets radarantenne er på 15m høyde og transponderen til havaristen 1m over havoverflaten, vil signalet fra havaristens SART rekke 5nm i gjennomsnitt men dette vil variere med de faktiske forhold så som bølgehøyde og mottakerforhold for øvrig. For en god SART ta en titt på em-trak SART 100

  MF/HF

  Maritim MF/HF, også kalt SSB-radioen, er en kombinert sender og mottaker omtrent som din VHF. Den primære forskjellen mellom MF/HF og vanlig VHF er frekvensområdene de opererer i. Vanligvis opererer marine MF/HF-radioer i frekvensområdet 1,6 MHz til 30 MHz og gir operatøren større frihet til å velge en frekvens basert på atmosfæriske forhold for å etablere kommunikasjon over lengre avstander. I motsetning til VHF som vanligvis har en rekkevidde inntil 4-5 nm (“så langt øyet ser”) er MF/HF-radioer i stand til å reflektere signalene sine i atmosfæren og gi svært stor rekkevidde. Dette er derfor et type utstyr man typisk finner i skip i internasjonal fart med krav til typegodkjent kommunikasjonsutstyr. ProNav har MF/HF fra JRC.