Søknad om retur for reparasjon (RMA)

Oppgi ProNav-forhandler.
Spesifiser modellnavn - se evt. produktets bakside for detaljer.
Finnes vanligvis på egen etikett eller ordrebekreftelsen.
Vær kortfattet. Oppgi om feilen er periodisk.