Påbud om AIS ombord for leppefiskerne

  Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område: Sørlandet, Vestlandet og nord for 62°N. Det er i all hovedsak bergnebb og grønngylt som blir fisket. Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett.

  I Fiskeridirektoratets forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i  2020 fremgår det at fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering eller er utstyrt med VMS (Vessel Monitoring System), nå skal være utstyrt med AIS klasse A eller B. ProNav har flere gode løsninger for leppefiskerne.

  Automatisk identifikasjonssystem, forkortet AIS, er en innretning som automatisk sender melding om fartøyets posisjon via VHF-frekvensene. Det kreves dermed en VHF-lisens slik at fartøyet har et MMSI-nr som programmeres inn i AIS-enheten. ProNav har flere populære AIS-enheter, tilhørende antenner og kan også bistå med programmering av MMSI-nr om ønskelig.

  Aktuelle produkter

  Kombinasjonene AIS og antennne over kan tilpasses til ditt behov – spør din forhandler om råd.

  NB! Em-trak I100 som er en portabel AIS markør er ikke egnet for leppefiskere da denne ikke sender posisjon under lading. Denne problematikken gjelder også flere konkurrerende produkter i markedet. Det er viktig at valgt AIS løsning er online 24/7 iht. forskriften.

  AIS skal være påslått døgnet rundt

  AIS systemet skal være aktivt til enhver tid gjennom leppefisksesongen, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Meldingen sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Når strømmen til AIS er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.

  Ta kontakt med våre forhandlere for å få tilbud på AIS og finne en løsning for ditt leppefiske i god tid før sesongen.

  Relevante lenker:

  Bilde til venstre: em-trak B900-serien er en populær AIS klasse B sender/mottaker som er svært robust og plasseringsvennlig.