Optimistisk ProNav leder

    John Magne Hestnes (foto: Dalane Tidende)

    Etter omstilling og reduksjon i bemanningen i fjor høst er det en optimistisk John Magne Hestnes som er intervjuet om status i lokalavisen Dalane Tidende. Som leder ser han en solid utvikling i yrkesmarkedet, spesielt innen fiskerinæringen, og han er klar på at ProNav er posisjonert for å ta nye markedsandeler:

    -Vi har en trygg økonomi med god styring. Vi har den beste kredittvurderingen du kan få, høy kompetanse i organisasjonen og vi er rustet for omlegginger! oppsummerer Hestnes.

    Nedgangen i omsetning etter fjor ble mindre enn fryktet, og ProNav har solide kontrakter som får effekt i 2017. Kombinert med lav kronekurs og dermed mer konkurransedyktige norske skipsverft ser fremtidsutsiktene lyse ut for bedriften på Eigerøy i Egersund.

    Les hele avisartikkelen her.