Regler og forskrifter

Det er utfordrende å få oversikt på alle gjeldende regler og forskrifter. Enhver tid gjeldende utrustningskrav tildeles på grunnlag av fartøystyper, seilingsområde og tiltenkt bruk. I denne seksjonen forsøker vi å gi deg en oversikt, men husk at du alltid kan ringe oss. Vi hjelper gjerne med et tilbud som sikrer at ditt fartøy innfrir lovverk på maritim elektronikk ombord.

ProNav tar forbehold om feil og viser til Lovdata for oppdaterte forskrifter. 

Vi har valgt å dele opp innholdet i :

  • Fartøystyper – lær deg definisjonene og hvor ditt fartøy skal plasseres
  • Fartsområder – avklar klassifisering av seilingsområdet ditt
  • Utrustningskrav – her ser vi på hvilket utstyr som er påbudt og gir kjøpsveiledning fra vårt sortiment.

Krav til utrustning av maritim elektronikk kan deles inn i navigasjonsutstyr (f.eks radar eller kompass), kommunikasjonsutstyr (f.eks VHF eller MF/HF) og sikkerhetsutstyr (nødpeilesender mv.). Det skal noe til å være oppdatert på alle krav og fagbegrep, men med en ProNav-forhandler på laget er du godt ivaretatt!