Nyttig

I denne seksjonen vil vi presentere informasjon om gjeldende lover og regler, konseptløsninger og veiledende handlelister som forenkler din kjøpsprosess og dessuten belyse aktuelle tema innen maritim elektronikk.

 • Tema – vi går i dybden!
 • Regler & forskrifter
  • Fartøysdefinisjoner
  • Fartsområder
  • Utstyrskrav
   • Fiskerifartøy
   • Lastskip
   • Passasjerbåt
 • Maritim ordbok – begrepsavklaringer
 • Båtmesser – en oversikt