Krav om AIS og brovakt

  Hukkelberg Boats - foto: Brunes Foto

  Det er nå nasjonalt krav til AIS (klasse A) og brovaktalarm på lasteskip (arbeidsbåt mv.) over 12 meter etter at Sjøfartsdirektoratet oppdaterte «Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger» 1. juli 2022.

  Nytt er at lasteskip under 24 meter OG som har bruttotonnasje under 500 får sine krav listet i forskriftens Vedlegg II. Dette gjør forskriften mer ryddig, men merk at en rekke systemer får innslagspunkt på forskjellig lengde og/eller tonnasje innen disse «Vedlegg II» begrensningene.

  Dette innebærer som nevnt et nasjonalt krav om AIS (klasse A) og brovaktalarm på lasteskip over 12 meter. Videre er det internasjonale kravet til AIS (klasse A) på alle passasjerskip gjort tydeligere. Som en følge får flere skip krav til kursindikator (Transmitting Heading Device – THD). Kravet må møtes innen 1 juli 2023.

  Kravene til magnetkompass og tilbehør for mindre skip er også justert og tilpasset hva som er om bord av annet utstyr som gir kurs.

  ProNav har etter beste evne forsøkt å oppsummere regelverket for laste og passasjerskip i vår produktkatalog med en egen seksjon for de mindre lastskip. ProNav tar ikke ansvar for feil i tolkning, men vi tar gjerne imot innspill til endringer. Vi minner også om at hurtiggående fartøy har egne krav som overstyrer de generelle kravene til laste og passasjerskip.

  Relaterte produkt i ProNav sitt sortiment

  Foto: Hukkelberg Boats – Brunes Foto.