Kjøpsguide: Radar

Vår historie og vår organisasjon har levert JRC radar til norske kunder siden tidlig på 70-tallet. Vi i ProNav kan derfor hjelpe deg å ta det riktige valget av  radar for ditt fartøy, hvor vi både tar hensyn til internasjonalt og nasjonalt regelverk, ditt budsjett samt ditt krav til ytelse og funksjoner.

Her er de viktigste faktorene som spiller inn for ditt valg av radar:

 1. Hvilke krav til radar gjelder for ditt fartøy?
  IMO (International Maritime organization) og Sjøfartsdirektoratet har fastsatt regler både for hvilken type radar og spesifisert ytelses- krav til radar basert på fartøytyper. Radar blir kategorisert etter NON IMO, IMO CAT 3, IMO CAT 2 og IMO CAT 1. Under har vi laget en enkel oversikt over hvilke krav til radar som gjelder forskjellige fartøytyper.

  Utrustningskrav – passasjer- og lasteskip.
  Utrustningskrav – Fiskefartøy

 1. Antenne størrelse?
  Alle radarer blir levert med forskjellig antennestørrelse. Som hovedregel kan man si at jo større antennen er, jo smalere strålebredde og høyere skilleevne i bredde har radaren.


  Høy skilleevne vil gjøre at radaren vil kunne differensiere mellom to ekko som ligger nær hverandre, f.eks. to fartøy eller en åpning i land. Se tegningene under.

Det kan være greit å huske på at en radar med smal strålebredde vil ha en bedre skilleevne, men vil presentere “små ekko” som mindre enn en radar med bredere strålebredde.


Antennestørrelse

Skilleevne / strålebredde
2 fot lukket
4 fot1,8°
6 fot1,2°
7 fot1,0°
9 fot 0,8°

4. Effekt?
Radarer leveres med forskjellig effekt. Det kan være f.eks 4kW/10kW(12kW)/25kW/30kW. Radarens evne til å fange opp ekko vil også være bestemt av størrelsen på den utsendte effekten. Se for deg at du snakker mot en fjellvegg, men får ikke noe ekko tilbake, mens hvis du roper kraftig vil du høre ekkoet. En Radar med høyere effekt vil ha lengre rekkevidde og noe større gjennomtrengningsevne, men kan igjen gi mer refleksjoner og støy. En radar med større effekt kan være noe mer effektiv i dårlig vær, og kan være et nyttig verktøy på store skip som ønsker å detektere fartøy på lengre avstander.

5. X-Band / S-Band / Solid State?
En X-Band radar har kortere bølgelengde (3 cm) enn S-Band. Dette vil gjøre at den har en bedre skilleevne, og gir et mer detaljert bilde. Mens en S-Band radar har lengre bølgelengde (10 cm) og ofte større effekt og vil dermed ha større gjennomtrengningskraft og noe lengre rekkevidde. Det er derfor ofte S-Band radarer omtales som “uværs-radaren”. Mange fartøy som kun har krav om X-band radar velger å installere en S-Band radar i tillegg for å kunne dra nytte av de forskjellige egenskapene til de to, og sammen vil de utfylle hverandre.

Solid state radarer er magnetronfri, og sparer dermed brukeren for vedlikehold. Solid State radarer sender ut en lengre pulsrekke, og benytter frekvensforskjellene fra sin utsendelse til å differensiere refleksjonene. Det betyr at en solid-state radar, trass i mye mindre utsendt effekt, ofte har en bedre skilleevne enn en konvensjonell radar.

Under ser du en modelloversikt over våre Black-Box radarer:

Se vår produktkatalog for ytterligere informasjon og fullstendig oversikt over radar modeller.