GPS Week Rollover

    Teknisk servicemelding til våre JRC-kunder om oppdatering av programvare for å ivareta GPS Week Rollover. Oppdateringen må gjøres før 15 mai 2022.

    GPS mottakere beregner dato fra en satt intern start dato og jobber i et intervall på 1024 uker. Når man når 1024 uker så resettes telleren, dette kalles GPS Week Rollover.

    For å håndtere denne GPS Week Rolloveren kreves det noen ganger at programvaren på utstyr må oppdateres.

    Oppdateringen må som nevnt gjøres før 15 mai 2022. Kontakt vår supportavdeling ved eventuelle spørsmål.