Fartøytyper

Regelverket må være presist, og definerer gjensidig utelukkende fartøytyper som i tur tilskrives utstyrskrav basert på tiltenkt bruk og fartsområde. Her går vi gjennom formell definisjon på fartøytyper. Det tas høyde for skrivefeil og konsulter gjerne Lovdata for fasit.

Definisjoner

  • Lasteskip – fartøy som brukes i næringsvirksomhet (utenom passasjer og fiske) – f.eks arbeidsbåt.
  • Passasjerskip – et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer. Se klasseinndeling under.
  • «Passasjerbåt» – fartøy med inntil 12 passasjerer som brukes i næringsvirksomhet – se eget avsnitt under.
  • Hurtiggående passasjerskip (HSC) – passasjerfartøy i innenriksfart med lengde på ≥24m OG som kan oppnå en hastighet på ≥20 knop (skal utrustes iht HSC-2000 koden).
  • Fiskefartøy – fartøy som brukes i kommersielt fiske.
  • Fritidsfartøy – fartøy med største lengde på inntil 24m og som ikke brukes i næringsvirksomhet.

Passasjerskipsklasser

Klasse A

Passasjerskip som går i annen innenriksfart enn fart som omfattes av klasse B, C og D

Klasse B

Passasjerskip som går i innenriksfart der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 20 nautiske mil fra kysten, der
skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels tidevannshøyde.

Klasse C

Passasjerskip som går i innenriksfart i havområder der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på mer
enn 2,5 meter er mindre enn 10% i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt begrenset periode av
året ved drift utelukkende i en slik periode (f.eks sommerdrift), der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 15
nautiske mil fra nødhavn, og ikke mer enn 5 nautiske mil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes
ved middels tidevannshøyde.

Klasse D

Passasjerskip som går i innenriks fart i havområder der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på mer
enn 1,5 meter er mindre enn 10% i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt begrenset periode av
året ved drift utelukkende i en slik periode (f.eks sommerdrift), der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 6
nautiske mil fra nødhavn, og ikke mer enn 3 nautiske mil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes
ved middels tidevannshøyde.