AtoN i Norge

  em-trak Carbon AIS AtoN

  Innen maritim navigasjon står forkortelsen AtoN for Aids to Navigation og refererer til bruken av innretninger og system som kan trygge ferdsel til sjøs. Dette omfatter alt fra fyrtårn og seilingsmerker via lydsignaler til elektroniske navigasjonsløsninger for merking av havbruk.

  ProNav tilbyr sistnevnte kategori i form av AIS-baserte type 3 ATON-sender/mottakere.

  Ut fra den generelle definisjonen av AtoN kan trygging av ferdsel til sjøs skje både med fysiske og digitale hjelpemidler. Som leverandør av maritim elektronikk avgrenser vi denne artikkelen til å omhandle radio-ATONs. Det vil si ATON-elektronikk for digital/virtuell merking av installasjoner og hindringer som må passeres i trygg avstand. Slike løsninger kan ogspå kodnme og/eller trafikk- og værdata.

  La oss se for oss et praktisk eksempel der ProNav sine AIS-baserte ATONs vil være aktuelle: Godkjent AIS-merking av merder i havbruket eller olje- og vindmølleinstallasjoner til havs. Her vil våre AtoN-systemer både varsle og monitorere at installasjon forblir i posisjon. Tilleggstjenester som logging og evt. varsling om lokale vær- og strømforhold, eller avvik i posisjon – f.eks dersom det merkede anlegget kommer ut av posisjon, er også mulig.

  Krav om type 3 ATON

  Det er strenge regler for installasjon og bruk av AtoN i Norge og det anbefales tett dialog med Kystverket som har publisert eget søknadsskjema for slike installasjoner på sine nettsider. Det finnes tre klassifikasjoner for AIS-baserte AtoN som gjenspeiler med ulik funksjonalitetsgrad: Kort oppsummert er ikke de to enkleste variantene, type 1 og 2, godkjent i norske farvann. Kystverket krever nemlig type 3 som betyr at ATON-systemet har flere kanaler over AIS og større autonomi og mulighet for kontroll fordi full VDL-funksjon muliggjør RATDMA modus i tillegg til FATDMA. Forenklet kan man si at type 3 organiserer seg selv inn på nettverket og med flere kanaler har større sjanse for vellykket sending/mottak.

  ProNav AS tilbyr type 3 AtoN fra kvalitetsleverandøren em-trak / SRT :

  Annen relevant dokumentasjon