AIS – forskjeller på klasse A, B/SO og B

Lurer du på hva som er forskjellen på de ulike klassene AIS? Her finner du en fin oversikt som også sier noe om oppdateringsfrekvens ved ulike hastigheter på båten.