Hva er en AIS?

  Stadig flere kartplottere har en tilleggsfunksjon som heter AIS. Bokstavene står for Automatisk Identifikasjons System. Alle nyere plottere mulighet for integrasjon mot AIS.

  proais2 B100_front-446x339Der er to typer AIS: AIS mottaker og AIS sender/mottaker. Med en AIS mottaker og VHF-antenne tilkoblet din kartplotter vil du kunne se identiteten til andre fartøy som ligger innenfor VHF-rekkevidde. Disse fartøyene må ha en AIS sender/mottaker for at du skal kunne motta deres identitet.

  Du kan motta både fartøyenes navn, MMSI-nummer, VHF kallesignal, deres posisjon, kurs og fart. På den måten kan du enkelt følge med hvordan andre fartøy beveger seg i forhold til egen båt. Du kan legge inn alarmgrenser, både på avstand og tid i forhold til egen båt, og på mange kartplottere kan du også velge å kun vise fartøy som er farlige for deg, dvs. som kan være på kollisjonskurs.

  Fordi AIS benytter samme frekvens som en VHF har systemet den fordel at man “kan se rundt neset” og oppdage radarmål utenfor rekkevidden og skille-evnen til en småbåt radar. Men husk at pr. idag så er det stort sett kun yrkesbåter som har en AIS sender/mottaker ombord. En AIS er ikke en erstatning for radar, kun et tillegg.

  Nesten alle yrkesbåter og større fiskefartøy har en AIS sender/mottaker som følge av internasjonale krav. Hovedårsaken er at fartøy som befinner seg i trafikkerte farvann, hurtig og sikkert, skal kunne innhente andre fartøy’s navn, posisjon, kurs og fart m.m. For disse fartøyene er det snakk om en Klasse A AIS.

  ProNav’s flere varianter. Løsninger som passer fritidsbåter som har en VHF med MMSI-nummer, samt følgende andre nyttefartøy:

  • Lastefartøy under 300 BRT (ikke tankskip)
  • Passasjerfartøy under 300 BRT i fart innenfor EU/EØS
  • Hurtigbåter under 150 BRT i norsk nasjonalfart
  • Fiskefartøy under 300 BRT / 45 meter, i fart innenfor EU/EØS

  En ProNav AIS klasse B kan sende ut eget fartøys identitet automatisk, men senderen kan også slås av, f.eks. når du ligger til kai og kun ønsker å se andre fartøy. AIS kan også tilkobles VHF-radio slik at andre fartøy kan kontaktes direkte via digitalt oppkall (DSC).

  Klikk for teknisk forklaring av forskjellen på A og B
  Eller se skisse av hvilken info som overføres
  AIS Live Ship Tracking Haugesund – Egersund ( Sjøspeiderene i Sandnes )